AS-GEO Artur Stelmach Usługi Geodezyjne Stalowa Wola [www.as-geo.pl]
OFERUJEMY WYKONANIE NASTĘPUJACYCH PRAC:

- mapy do celów projektowych
- tyczenie budynków
- tyczenie przyłączy oraz sieci
- inwentaryzacje powykonawcze budynków,
- inwentaryzacje powykonawcze przyłączy oraz sieci
  uzbrojenia terenu
- podziały działek
- wykazy synchronizacyjne
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
- niwelacja terenu
- oraz inne.....